Tin tức

QUY HOẠCH TỔNG ĐÀI CSKH DOANH NGHIỆP VIETTEL 18008000

Viettel Quy hoạch lại tổng đài CSKH doanh nghiệp: 18008000

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của tổng đài CSKH DN và chuyên môn hóa phạm vi giải đáp của nhân viên CSKH, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel thông báo KH quy hoạch tổng đài 18008000, nội dung chi tiết như sau:
1. Thời gian chính thức triển khai: ngày 15/6/2019
2. Phạm vi giải đáp sau quy hoạch:

tổng d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *