Dịch vụ kê khai thuế Viettel-CA

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel-CA

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel-CA 

Nếu bạn quên mã PIN hoặc chữ ký số bị khóa do nhập sai nhiều lần, bạn vui lòng thực hiện các bước dưới đây để reset PIN

Tải tool reset mật khẩu: Tại đây

 

Thiết lập môi trường máy tính để sử dụng tool

  1. Cắm USB Token vào máy tính và máy tính phải kết nối internet

  2. Cài đặt Java 7 hoặc 8

+ Java 7 32 bits, có thể download tại đây

+ Java 8 32 bits, có thể download tại đây

+ Java 8 64 bits, có thể download tại đây

  1. Download và cài đặt tool

Download tool:

+ Truy cập http://viettel-ca.vn  Chọn Download  Tool reset mật khẩu

+ Hoặc tải file theo đường dẫn sau: Tại đây

Cài đặt tool: Giải nén file định dạng .rar và chạy file Viettel-CA User Tool v1.0.exe

 

Bước 1: Cắm usb token vào máy tính và Bật tool mở khóa USB Token

Truy cập thư mục lưu file và click file Viettel-CA User Tool v1.0.exe.

 

 

Bước 2: Chọn USB Token cần mở khóa

 

Bước 3: Nhấn “Quên mật khẩu”

Bước 4: Tạo yêu cầu

Khách hàng cá nhân

Khách hàng Tổ chức/ Doanh nghiệp

Bước 5: Chọn email hay số điện thoại nhận mã mở khóa

 

Sau khi Nhấn Gửi mã mở khóa thì theo phương thức nhận khách hàng đã chọn sẽ nhận được mã mở khóa qua email hoặc số điện thoại

Tin nhắn mã mở khóa

Email thông báo mã mở khóa


Nếu thông tin email hoặc SĐT liên hệ nhận mã mở khóa USB Token không còn đúng thì bạn thực hiện “Thay đổi thông tin liên hệ”

Bước 6: Mở khóa USB Token thành công

Sau khi nhận được mã mở khóa thì khách hàng chọn sang tab “Mở khóa USB Token”  Nhập giá trị mã xác nhận (gồm 8 số) từ email hoặc SĐT vào ô “Mã mở khóa”  Nhấn Mở khóa

 

Tool thực hiện mở khóa thành công và thông báo “Mở khóa USB Token thành công. Mật khẩu mới là “viettel-ca

 

Khi cần hỗ trợ quý khách vui lòng liên hệ

Hotline: 0868.49.89.89

Email: toannn.it@gmail.com

Tham khảo thêm dịch vụ Viettel:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *